XX-lecie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM

zdjęcie grupowe pracowników wydziału i przedstawicieli władz uczelni
Ponad 3,5 tys. absolwentów ukończyło Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w ciągu 20 lat istnienia. Wydział uczcił jubileusz specjalnym posiedzeniem Rady Wydziału oraz naukowymi warsztatami terenowymi w podolsztyńskich rezerwatach przyrody (29.06-1.07).

W kulminacyjnej uroczystości jubileuszowej w Centrum Konferencyjnym udział wzięła Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii, przedstawiciele władz uczelni, emerytowani pracownicy wydziału, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz placówek naukowych współpracujący z wydziałem.

Wydział został powołany uchwałą z 6 grudnia 1996 r. Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego, ale jego korzenie sięgają roku 1950, kiedy w ówczesnej Wyższej szkole Rolniczej (z której wykształciła się następnie ART) na Wydziale Rolniczym powołano Katedrę Botaniki oraz Katedrę Fizjologii Roślin. W tym samym roku na Wydziale Zootechnicznym powołano Katedrę Biologii Zwierząt, podzieloną następnie na Katedrę Zoologii oraz Katedrę Fizjologii Zwierząt Domowych. W 1966 r. powstał Instytutu Biologii Stosowanej. Jego kadrę tworzyli pracownicy naukowi wydziałów: Rolniczego, Zootechnicznego, Weterynaryjnego, Mleczarskiego oraz Rybackiego.

Wydział Biologii rozpoczął funkcjonowanie 1 września 1997 r. Pierwszym dziekanem została prof. dr hab. Jadwiga Przała, a prodziekanami dr hab. Tadeusz Korniak i dr hab. Czesław Hołdyński. Kadrę stanowiło 54 nauczycieli akademickich, wśród których było 8 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, zatrudnionych na stanowiskach profesora ART, 18 adiunktów ze stopniem doktora, 18 asystentów z tytułem magistra oraz 2 wykładowców. Pierwszym nowym obiektem była nowoczesna szklarnia o powierzchni 300 m2. Jej budowę zainicjował Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska. Szklarnia wraz z Katedrą Fizjologii i Biochemii Roślin została włączona w strukturę Wydziału Biologii.

Prof. Jadwiga Przała, pierwszy dziekan wydziału, tak wspomina początki jego funkcjonowania:

- Było trudno. Nie mieliśmy specjalnych pomieszczeń. Obecna nasza siedziba zaczęła się budować dopiero w 2000 r. Niemal od razu wystąpiliśmy o uprawnienia doktorskie i dostaliśmy je szybko, bo już w 1999 roku. Później już był Uniwersytet, dołączyli do nas koledzy z Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Wystąpiliśmy o uprawnienia habilitacyjne i uzyskaliśmy je w 2001 r. Budowało się nasze Collegium Biologiae. Mogliśmy się wszyscy przenieść do Kortowa. Tak szybko upłynęło te 20 lat! – kończy prof. Przała.

W 2008 r., dzięki dofinansowaniu MNiSW, w wykupionym od Polskiej Akademii Nauk i wyremontowanym budynku przy ul. Prawocheńskiego ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wydział uruchomił nowoczesne międzywydziałowe Laboratorium Diagnostyki Molekularnej wyposażone w aparaturę badawczą wartości ponad 13 mln zł. Była to jedna z najnowocześniejszych jednostek badawczych w kraju.

Obecny dziekan prof. Tadeusz Kamiński za najważniejsze fakty z dwudziestolecia wydziału uznaje uzyskanie przez niego pełnych uprawnień akademickich w biologii i do doktoryzowania w biotechnologii, przyznanie kategorii naukowej A oraz instytucjonalnej oceny wyróżniającej. 

- Naszą wizytówka naukową, dzięki której jesteśmy rozpoznawalni w świecie jest biologia rozrodu zwierząt, biologia i fizjologia nasion, cytogentyka. Tym głównie zajmują się nasi naukowcy. Jakie stawiamy sobie zadania na przyszłość? Chcemy robić to, co należy do wydziału, możliwie jak najlepiej – prowadzić badania naukowe, zajęcia ze studentami, otrzymać dobry wynik w najbliższej parametryzacji i utrzymać kategorię naukową A – podkreśla prof. Kamiński.

Podczas uroczystości władze wydziału odznaczyły okolicznościowymi jubileuszowymi medalami osoby szczególnie zasłużone dla wydziału, władze uczelni, emerytowanych pracowników naukowych, osoby wchodzące w skład kolegiów dziekańskich w ciągu 20 lat. Wśród osób wyróżnionych znalazła się mgr Teresa Jagielska, pracownica Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin, pracująca w wydziałowej szklarni, jedna z pomysłodawczyń i organizatorek corocznej wystawy dalii w Kortowie,

- Cieszę się że wydział docenia moją pracę, moje pasje. Pracuję z roślinami i moje życie kręci się wokół nich. Uwieczniam je także na zdjęciach. Szczególnie zachwyca mnie piękno roślin tropikalnych. Mamy małą kolekcje takich roślin w szklarniach. Od kilku lat mamy też kolekcję dalii na naszym wydziale, które stały się inspiracją do organizacji wystaw\. W tym roku odbędzie się już 5. wystawa dalii – opowiada mgr T. Jagielska..

Uroczystemu posiedzeniu rady Wydziału Biologii i Biotechnologii towarzyszyła wystawa w holu Centrum Konferencyjnego , pokazująca pozazawodowe pasje pracowników wydziału. Wystawa prezentowała m.in. drzewa bonsai, fotografie, obrazy, kompozycje kwiatowe, rękodzieło.

Wydział Biologii i Biotechnologii tworzy 9 katedr oraz Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. W ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, prowadzonej przez MNiSW od 2013 r. wydział został sklasyfikowany w kategorii naukowej A. Na WBiB jest zatrudnionych: 16 nauczycieli akademickich z tytułem profesora, 19 nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego, 42 nauczycieli akademickich (adiunkci i asystenci) ze stopniem doktora, 6 wykładowców, w tym 5 ze stopniem doktora i 1 z tytułem magistra oraz 32 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Od czasu uzyskania uprawnień akademickich, na WBiB odbyło się 169 promocji na stopień doktora; 51 na stopień doktora habilitowanego; 29 nauczycielom nadano tytuły profesora nauk biologicznych.

Wydział Biologii ii Biotechnologii jest szeroko znany z wielu działań popularyzujących wiedzę o naukach biologicznych. Bierze udział w corocznej ogólnopolskiej akcji Noc Biologów, ogólnoeuropejskim Dniu Fascynujących Roślin, uczestniczy w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki. Od kilku lat organizuje w wydziałowych szklarniach wystawy dalii, na które ściągają hodowcy tych kwiatów z całej Polski.

mah

w kategorii