Uniwersytet Młodego Odkrywcy rozpoczął rok akademicki

zdjęcie dzieci
Ponad 200 młodych „odkrywców” w wieku od 6 do 16 lat rozpoczęło 18 lutego studia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM.

Na uniwersytet zapisało się ponad 200 słuchaczy - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Olsztyna, Szczytna, Ostródy, Stawigudy, Dywit, Lamkowa, Łupsztycha, Butryn, Ornety i Bartoszyc. Znacznie więcej niż początkowo planowano.

- Zapotrzebowanie młodych ludzi na kontakt ze światem nauki było ogromne i pod ich presją liczbę miejsc na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy zwiększyliśmy - tłumaczy prof. Stanisław Czachorowski, koordynator projektu.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy, która odbyła się w auli Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM była wzorowana na uroczystościach „dorosłych”. Profesorowie zjawili się w togach. Otwarcia roku akademickiego dokonał prof. dr hab. Tadeusz Kamiński - dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii. Słowo wstępne o koncepcji zatytułowane „Naukowcem może zostać każdy” wygłosił prof. S. Czachorowski. Immatrykulację "studentów" przeprowadził prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prodziekan ds. studenckich WBiB. Wykład inauguracyjny pt. „Plasmobot i inne osiągnięcia biologii" – poprowadziła dr Ewa Sucharzewska, Katedra Mykologii.

Władze wydziału podziękowały także przybyłym z uczniami nauczycielom  za przyjęcie roli opiekunów.

Zajęcia Uniwersytetu Młodego Odkrywcy będą się odbywać w małych grupach (do 10 osób), w laboratoriach i salach UWM. Poprowadzą je naukowcy mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Tematycznie będą nawiązywać do aktualnych i rzeczywistych problemów naukowych lub do historycznych odkryć naukowych.

Celem uniwersytetu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału naukowego wśród młodzieży, wzmocnienie istniejących (i powołanie nowych) Klubów Młodego Odkrywcy. Drugim istotnym celem jest wypracowanie trwałej współpracy naukowców UWM z młodzieżą szkolną, a w efekcie z nauczycielami i samorządami skupionymi wokół Klubów Młodego Odkrywcy w woj. warmińsko-mazurskim.

Drugim wydziałem UWM, na którym Uniwersytet Młodego Odkrywcy poprowadzi zajęcia jest Wydział Sztuki. Inaugurację zaplanowano tam na 2 marca.

 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy to inicjatywa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z jej głównych założeń jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych (od juniorów do seniorów), a także dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych. Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Sztuki UWM zgłosiły się do programu i otrzymały z MNiSW dofinansowanie w wysokości po ok. 40 tys. zł na jego realizację. Zajęcia (cykliczne) potrwają do czerwca. Są bezpłatne i przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Będą się odbywać na uczelni pod okiem nauczycieli akademickich.

Fot. Olsztyn 24.com lek