Nowy profesor – Tomasz Kulik

prof. Tomasz Kulik
Na mocy postanowienia Prezydenta RP z 21 lipca 2021 r. tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych otrzymał dr hab. Tomasz Kulik z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

Prof. dr hab. Tomasz Kulik ukończył studia magisterskie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 2000 r. Tam też uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w 2004 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia uzyskał na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w 2013 r.

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej ewolucji, patogenomiki oraz diagnostyki molekularnej chorobotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium.

- Pasjonuję mnie grzyby, bo to jedna z najmniej poznanych grup taksonomicznych na świecie i jest tu jeszcze wiele pracy dla wielu pokoleń naukowców – mówi prof. Kulik.

Dotychczasowy dorobek naukowy prof. dr. hab. Tomasza Kulika obejmuje 37 publikacji naukowych w wydawnictwach z listy Web of Science. Prof. Tomasz Kulik był promotorem prac magisterskich, recenzentem w postępowaniach o nadania tytułu doktora, doktora habilitowanego oraz recenzentem licznych prac naukowych w czasopismach naukowych. Pełnił również funkcje redaktora w czasopismach naukowych. Profesor Kulik prowadzi współpracę z naukowcami z innych uniwersytetów zagranicznych, której efektem są wspólne publikacje naukowe.

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody - UWM w Olsztynie.

- Zdobycie tytułu profesorskiego po 20 latach od ukończenia studiów w mojej specjalności naukowej to czas dość krótki. Jest on dla mnie wyróżnieniem i stopniem na mojej drodze naukowej. Daje satysfakcję i poczucie, że czegoś się już w życiu dokonało, ale traktuję go jako zwieńczenie tylko pewnego etapu mojej pracy naukowej, bo mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele lat pracy naukowej – mówi prof. Kulik.

Co w swojej pracy naukowej lubi najbardziej?

- Nieoczekiwane wyniki badań naukowych, kiedy otrzymuję coś, czego się nie spodziewałem i co jest zupełnie nowe i nieznane. Mam wtedy wrażenie, że odkrywam kolejne tajemnice ewolucji i to mi sprawia największą radość - zdradza profesor.

Tomasz Kuliki jest żonaty, żona Marta. Mają dwoje dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W wolnych chwilach kibicuje rozgrywkom futbolu amerykańskiego, który trenuje jego syn i zajmuje się ogrodem.

opr. lek