Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

W 2019 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowiono 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. W obchody dnia włącza się Laboratorium Wolności Religijnej, które powstało z inicjatywy Fundacji Pro Futuro Theologiae działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie ma przypominać społeczeństwu o nienaruszalnym miejscu wolności sumienia i religii w katalogu praw człowieka. Jego rolą jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na trudną sytuację ofiar prześladowań, a jednocześnie pobudzenie do respektowania praw mniejszości wyznaniowych i propagowania tolerancji religijnej. Państwa członkowskie ONZ i organizacje międzynarodowe, ale także wspólnoty lokalne i jednostki mogą potraktować Międzynarodowy Dzień jako impuls do angażowania się w działania upamiętniające ofiary oraz zachętę do skutecznej pomocy poszkodowanym.

Laboratorium Wolności Religijnej, jako projekt ukierunkowany na przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej, już po raz drugi podjęło się organizacji tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce. Głównym ich elementem będzie podświetlenie na czerwono budynków urzędów i instytucji kultury w całym kraju. W zeszłoroczną akcję włączyło się kilkadziesiąt urzędów i instytucji, m. in.:

• budynek główny Urzędu Miasta Torunia, elewacja Areny Toruń, napis na ścianie CKK Jordanki oraz wnętrze kościoła pw. Świętego Ducha w Toruniu,
• poznański ratusz na Starym Rynku (Muzeum Historii Miasta Poznania),
• Tauron Arena Kraków oraz Kładka o. Laetusa Bernatka w Krakowie,
• Filharmonia Szczecińska,
• Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie,
• Pałac Branickich oraz Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku,
• Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

w kategorii