Kryminolodzy z UWM na stażu w Maladze

dr Narodowska i  dr Duda na na tle zabytków
Dr Joanna Narodowska oraz dr Maciej Duda wrócili właśnie z trzytygodniowego stażu naukowo-dydaktycznego na uniwersytecie w Maladze, w Hiszpanii.

Pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji UWM wyjechali do Hiszpanii dzięki ofercie Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM. Wybrali trzytygodniowy staż naukowo-dydaktyczny.

 - Byliśmy na uniwersytecie w Maladze, a dokładniej - w Andaluzyjskim Międzyuniwersyteckim Instytucie Kryminologicznym. Jest to bardzo dobra jednostka, a jej szefowa, prof. Anabel Cerezo, która była opiekunem naszego stażu, jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i w tym roku organizowała Europejski Kongres Kryminologiczny na uniwersytecie w Maladze. Prowadzone są tam badania w tych obszarach, które nas interesują. Podczas stażu spotykaliśmy się z pracownikami tej jednostki, wygłosiliśmy wykłady otwarte dla studentów oraz wzięliśmy udział we wspomnianej konferencji – opowiada dr Maciej Duda „Wiadomościom Uniwersyteckim”.

Dr Narodowskiej i dr. Dudzie udało się nawiązać nowe kontakty naukowe, który zaowocowały obustronnymi propozycjami współpracy. W planach są m.in. wspólny udział w grancie oraz wizyta Hiszpanów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

- Jednym z celów tego typu wyjazdów jest podtrzymanie dotychczasowych kontaktów i nawiązanie nowych. Hiszpanie są bardzo otwarci. Wymieniliśmy się tematami badawczymi oraz zauważyliśmy wspólne obszary w swoich badaniach. Wyrazili oni także chęć podpisania umowy na studencką wymianę z programu Erasmus. Bardzo liczymy na kontynuację tej współpracy – podkreśla dr Duda.

Pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej odbyli staż w bardzo atrakcyjnej pod wieloma względami Andaluzji. Bogactwo przyrodnicze i architektoniczne tego regionu Hiszpanii pozwoliło im nie tylko miło spędzić wolny czas, ale również zaobserwować ciekawe rzeczy, które będą mogli wykorzystać w pracy naukowej.

- Kryminolodzy nie mają właściwie czasu wolnego w pełnym rozumieniu tego słowa. Gdziekolwiek jesteśmy, to zawsze coś ciekawego zaobserwujemy. Moim obszarem badawczym są przestępstwa przeciwko dziedzictwu kulturowemu, a dr Narodowskiej przestępstwa przeciwko dziedzictwu przyrodniczemu. Będąc w Andaluzji zwiedziliśmy Malagę, Sewillę, Grenadę, Kadyks i Gibraltar. Mieliśmy okazję zobaczyć w praktyce, jak wygląda ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jakie wyzwania przed stoją przed Hiszpanami. To wszystko było bardzo interesujące. Chciałbym bardzo podziękować naszej uczelni za możliwość wyjazdu - dodaje dr Maciej Duda.

Marta Wiśniewska

w kategorii