Prof. Iwona Bogacka dziekanem Wydziału Biologii i Biotechnologii

na zdj. od lewej: prof. A. Święcicki, dr B. Dulisz, prof. I. Bogacka i dr N. Smolińska
Na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM odbyły się wybory uzupełniające do władz wydziału. Stanowisko dziekana objęła prof. dr. hab. Iwona Bogacka, dotychczasowa dziekan ds. nauki.

Dotychczasowy dziekan WBiB, prof. Tadeusz Kamiński wszedł w skład Rady Uczelni (wybory odbyły się 29 marca). Zgodnie z przepisami, stając się członkiem rady musiał złożyć rezygnację z funkcji dziekana. Kolegium elektorów podczas głosowania 25 kwietnia wyłoniło nowe władze Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Stanowisko dziekana objęła prof. Iwona Bogacka z Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt, dotychczasowa dziekan ds. nauki. Prof. I. Bogacka otrzymała 47 głosów „tak" na 47 głosujących. Stanowisko prodziekana ds. nauki przypadło dr hab. Ninie Smolińskiej, prof. UWM; prodziekana ds. kształcenia dr Beacie Dulisz a prodziekana ds. studenckich – prof. dr. hab. Aleksandrowi Świąteckiemu.
Kadencja nowo wybranych władz będzie wyjątkowo krótka. Zgodnie z rozporządzeniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wygasa z końcem września tego roku. Następne władze jednostek naukowych uczelni będą wybierane już według nowej procedury.

- Moja kadencja będzie krótka ale intensywna. Przede wszystkim czeka nas ewaluacja w 2020 roku, więc sprawy naukowe są w tej chwili priorytetem. Nasza dyscyplina nauki biologiczne jest najważniejsza. Mobilizacja, wspieranie pracowników to teraz priorytet. Co będzie moim pierwszym zadaniem? Na początek muszę się wiele nauczyć. Zaledwie pół roku byłam dziekanem ds. nauki. Na szczęście jestem na bieżąco ze sprawami naukowymi, znam pracowników, mam wielkie wsparcie i to jest budujące – mówi nowo wybrana dziekan prof. Iwona Bogacka.

Dotychczasowy dziekan prof. Tadeusz Kamiński wydziałem kierował 11 lat. Za jego kadencji wydział otrzymał wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, realizował też kierunek zamawiany „Biotechnologia-kierunek z przyszłością". Kierunek był dofinansowywany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

mah

na zdj. od lewej: prof. A. Święcicki, dr B. Dulisz, prof. I. Bogacka i dr N. Smolińska

w kategorii