GUS zachęca: spiszmy się!

Do 30 września w Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny. Udział w nim jest obowiązkowy. Po raz pierwszy w historii odpowiedzi na pytania, które przygotował Główny Urząd Statystyczny, powinniśmy udzielić za pośrednictwem Internetu.

Dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, przypomina, że dzięki danym zebranym w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 możliwe będzie lepsze zrozumienie struktury społeczno-demograficznej oraz ekonomicznej ludności, a także potrzeb i kondycji społeczeństwa. To ważne, bo ministerstwa, instytucje i inne podmioty na wynikach spisów opierają swoje decyzje i strategiczne plany rozwojowe.

 Spisać się można:

a)            za pośrednictwem strony internetowej www.spis.gov.pl;

b)           na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99;

c)            w wywiadzie zbieranym przez rachmistrzów. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Od 23 czerwca br. realizowane są przez nich również wywiady bezpośrednie.

 

Warto pamiętać, że samodzielne spisanie się w Narodowym Spisie Powszechny jest możliwe do momentu kontaktu ze strony rachmistrza. Zgodnie z ustawą nie można odmówić przekazania mu danych.

 Jak przypomina prezes GUS, środowisko naukowe jest dla Urzędu ważnym interesariuszem, a dane udostępniane przez statystykę publiczną stanowią istotny wkład w działalność naukową.